Co uvidíte?

    Pevnostní muzeum Vranov je tvořeno dvěma objekty lehkého opevnění vz. 37 a navazující naučnou ztezku vedoucí kolem třetího lehkého objektu. První objekt (typu "E") je uveden do předpokládaného stavu v roce 1938 a ve druhém řopíku (typu "B" ) je instalované poválečné vybavení z doby příprav na III. světovou válku.


Lehký objekt vz. 37 E (1238)

    Tento objekt je rekonstruován do podoby, ve které měl vypadat v roce 1938. Je vybaven úplnou lafetací vz. 37 s příslušenstvím, ve které je v době prohlídek lafetován lehký kulomet vz. 26. Pro pozorování je objekt vybaven zrcátkovým periskopem vz. 37 (Optikotechna Přerov). Výměnu vzduchu zajišťuje ventilátor vz.37, který pro řopíky dodávala Janka Radotín. Pro ochranu vchodu slouží vchodová střílna, ze které bylo možné dle potřeby vést palbu pistolí či puškou. Součástí většiny objektů je i granátový skluz, který zde rovněž uvidíte. Stejně tak i nejnutnější výzbroj a výstroj nutnou pro pobyt osádky v objektu.


Pohled na čelní stěnu objektu 1238/E. Lehký kulomet vz. 26 uchycen v lafetě vz. 37. Týlová stěna objektu 1238/E.


Lehký objekt vz. 37 B1-80 (1237)

Lo. vz. 37 typ B1-80 je jedinným dvoustřílnovým objektem Pevnostního muzea Vranov. Jeho exterier i interiér je zrekonstruován do stavu v jakém se opevnění na Vranovsku nacházelo v 70. letech minulého století.( Poválečná reaktivace proti imperialistickému nepříteli :-). Jsou zde k vidění lafetace UL-1 ve kterých jsou zalafetovány kulomety vz. 43 a vz. 59, kompletní příslušenstvím k lafetacím, poválečné lapače nábojnic, osobní zbraně osádky včetně těch protitankových a ostatní výstrojní a výzbrojní součástky armády z 60. nebo 70. let let.


Pohled na čelní stěnu objektu 1237/B1-80. Poválečná lafeta typu UL-1 s kulometem TK vz. 43 Gorjunov uchycená v čelní střílně objektu. Pohled na týl objektu.


Univerzální kulomet vz. 59 v boční kasematě pevnůstky Čelní stěna pevnůstky v záplavě zapadajícího slunce Pohled na ústí těžkého kulometu Gorjunov v čelní kasematě

Naučná stezka po čs. lehkém opevnění


Naučná stezka vede kolem dalšího objektu lehkého opevnění, jedná se o typ C. V současné době je zničen, neboť se stal cílem zkoušek kvality pevnostního železobetonu ze strany německých ženistů v říjnu 1938. U tohoto objektu, který vyhlíží, jako by byl odstřelen teprve včera, je možné shlédnout systém betonáže fortifikačních staveb tohoto typu. V okolí se nachází soustava polozesutých zákopů z období mobilizace v září 1938.

Zničený lehký objekt vz. 37 C (1236) Zničený lehký objekt vz. 37 C (1236). Zničený lehký objekt vz. 37 C (1236)


[ Úvod | Další info o areálu | Fotogalerie | Dobové foto | Opevnění na Vranovsku | Odkazy | Novinky]


Jan Lakosil a M. Černý © 2007