Pevnostní muzeum Vranov

Otevírací doba:

Květen, červen - sobota a neděle

od 10 do 17 hodin

Červenec a srpen – denně mimo

pondělí

od 10 do 18 hodin

Vstupné:

Dospělí - 70 Kč

Děti od 6 do 12 let - 30 Kč

Najdete nás i na FACEBOOKU

NauČnÁ stezka po Čs. lehkÉm opevnĚnI

 Naučná stezka vede kolem dalšího objektu lehkého opevnění, jedná se o typ C. V současné době je zničen, neboť se stal cílem zkoušek kvality pevnostního železobetonu ze strany německých ženistů v říjnu 1938. U tohoto objektu, který vyhlíží, jako by byl odstřelen teprve včera, je možné shlédnout systém betonáže fortifikačních staveb tohoto typu. V okolí se nachází soustava polozesutých zákopů z období mobilizace v září 1938.

Fotogalerie: NauČnÁ stezka

m4
© Pevnostní muzeum Vranov